Vrienden van het Schepenhuis

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis wordt gevormd door zeven ondernemende mensen die in Cranendonck wonen of onze gemeente een warm hart toedragen.

Het huidige bestuur bestaat uit de onderstaande mensen: