Vrienden van het Schepenhuis

Copyright

Alles op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out et cetera) is copyright van de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis.

Links naar websites van derden
Soms verwijzen we naar websites die door andere partijen dan de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis worden geëxploiteerd. Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.