Vrienden van het Schepenhuis

Joop Overhand - penningmeester

Bestuurslid en Penningmeester ad interim bij de Vereniging Vrienden van het SchepenhuisBeroep: zelfstandig ondernemer. Mijn partner/vriendin Nicolle Boerma en ik hebben een particuliere school op het gebied van professioneel bloemschikken:

After All Vakopleidingen Bloemschikken (afterall.nl).

Sinds 2013 hebben we een nieuw concept aan onze klassikale opleidingen toegevoegd: onlineBloemschikken.nl.

"Als import-Brabander en dus ook import-Bulander (sinds 2005) vind ik het erg leuk om met mensen uit mijn 'nieuwe' omgeving in aanraking te komen.

Ik heb gemerkt dat veel mensen in Cranendonck het prettig vinden als er weer wat meer actie in de gemeente zou komen. Met de Vrienden van het Schepenhuis proberen we smeermiddel te zijn bij de organisatie van allerlei evenementen en activiteiten.

Daarnaast: vrienden, collega-ondernemers, maar ook sociale en culturele betrokkenheid zijn belangrijk om prettig in een samenleving te 'functioneren'.Het zorgt ervoor dat ik me ergens thuis voel en tegelijkertijd geeft het me het gevoel dat ik in die samenleving 'van enig nut ben'.

Ik vind het leuk om een rol te kunnen spelen in het wel en wee van Budel en omgeving (pardon: van Cranendonck natuurlijk)."