Vrienden van het Schepenhuis

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis, organiseert activiteiten en besluit over lopende zaken. Het bestuur bestaat uit zeven leden en is benoemd door de algemene ledenvergadering.

Het bestuur vergadert elke maand op de maandag voorafgaand aan het OndernemersCafe.

Bestuursbesluiten
Tijdens elke vergadering neemt het bestuur besluiten. In de lijst met bestuursbesluiten  staan de afspraken die een onbeperkte geldigheidsduur hebben, tot het moment dat het besluit wordt gewijzigd of aangevuld. Omdat het bestuur in alle transparantie besluiten neemt, is besloten om deze afspraken te publiceren. Na elke bestuursvergadering wordt de lijst opnieuw bekeken en zonodig geactualiseerd.