Vrienden van het Schepenhuis

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging Vrienden van het Schepenhuis, organiseert activiteiten en besluit over lopende zaken. Het bestuur bestaat uit zeven leden en is benoemd door de algemene ledenvergadering.

Het bestuur vergadert maandelijks.

Bestuursbesluiten
Tijdens elke vergadering neemt het bestuur besluiten. Deze bestuursbesluiten worden vastgelegd in de notulen.